Ward List of Vettikavala

# Ward Code Ward Name Males Females Others
1 B02014001 Puthur
2 B02014002 Vendar
3 B02014003 Kulakkada
4 B02014004 Kalayapuram
5 B02014005 Kottathala
6 B02014006 Mylom
7 B02014007 Kizhakketheruvu
8 B02014008 Melila
9 B02014009 Chakkuvarakkal
10 B02014010 Chirattakkonam
11 B02014011 Vettikkavala
12 B02014012 Valakom
13 B02014013 Ummannoor
14 B02014014 Pavithreswaram