Ward List of Mayyil

# Ward Code Ward Name Males Females Others
1 G13029001 ORAPODI 733 955 0
2 G13029002 KANDAKKAI 472 629 0
3 G13029003 KOTTAYAD 540 608 0
4 G13029004 IRUVAPPUZHA NAMBRAM 602 656 0
5 G13029005 PERUVANGUR 511 607 0
6 G13029006 VELAM 449 548 0
7 G13029007 MAYYIL 508 654 0
8 G13029008 VALLIYOTT 590 745 0
9 G13029009 THAYAMPOYIL 594 735 0
10 G13029010 NIRANTHODE 556 689 0
11 G13029011 ARAYIDATH CHIRA 616 738 0
12 G13029012 CHERUPAZHASSI 767 994 0
13 G13029013 PERUMACHERY 618 757 0
14 G13029014 MECHERY 592 692 0
15 G13029015 KAYARALAM 538 654 0
16 G13029016 NANIYOOR NAMBRAM 587 702 0
17 G13029017 ARIMBRA 556 655 0
18 G13029018 MULLAKKODI 598 798 0