Ward List of Pooyappally

# Ward Code Ward Name Males Females Others
1 G02035001 KOTTARA 634 742 0
2 G02035002 KUNNUMVARAM 628 682 0
3 G02035003 THACHAKKODE 649 715 0
4 G02035004 POOYAPPALLY 682 794 0
5 G02035005 KANJIRAMPARA 508 617 0
6 G02035006 MYLODE 566 660 0
7 G02035007 NELLIPARAMBU 440 525 0
8 G02035008 VENKODU 539 642 0
9 G02035009 KOZHIKKODU 490 555 0
10 G02035010 KATTADI 726 846 0
11 G02035011 PAYYAKKODU 708 741 0
12 G02035012 KURISHUMMOODU 774 874 0
13 G02035013 CHENKULAM 699 774 0
14 G02035014 MARUTHAMONPALLY 569 609 0
15 G02035015 PUNNAKKODE 556 671 0
16 G02035016 NALKKAVALA 572 634 0