Ward List of Idukki-Kanjikuzhy

# Ward Code Ward Name Males Females Others
1 G06029001 THATTEKKANNI 378 365 0
2 G06029002 KEERITHODE 749 741 0
3 G06029003 ANCHUKUDY 692 693 0
4 G06029004 CHELACHUVADU 573 616 0
5 G06029005 KATHIPPARA 502 516 0
6 G06029006 ATTIKKALAM 568 563 0
7 G06029007 CHURULI 495 480 0
8 G06029008 ALPPARA 621 615 0
9 G06029009 MAZHUVADY 592 600 0
10 G06029010 THALLAKKANAM 578 576 0
11 G06029011 PUNNAYAR 685 693 0
12 G06029012 KANJIKUZHY 705 776 0
13 G06029013 PAZHAYARIKKANDOM 589 637 0
14 G06029014 VAKACHUVADU 715 706 0
15 G06029015 MAKKUVALLY 532 507 0
16 G06029016 VENMONY 633 591 0
17 G06029017 VARIKKAMUTHAN 556 616 0
18 G06029018 PONNEDUTHAN 701 668 0