Ward List of Kattippara

# Ward Code Ward Name Males Females Others
1 G11061001 KALLULLATHODE 648 694 0
2 G11061002 AMARAD 507 540 0
3 G11061003 THAZHVARAM 568 596 0
4 G11061004 CHAMAL 682 743 0
5 G11061005 PAYONA 669 676 0
6 G11061006 POOLODE 486 521 0
7 G11061007 CHUNDANKUZHI 599 611 0
8 G11061008 KANNOOTTIPPARA 570 612 0
9 G11061009 PULLANHIMED 383 403 0
10 G11061010 AMBAYATHODE 615 640 0
11 G11061011 KOLIKKAL 684 739 0
12 G11061012 VADAKKUM MURI 655 696 0
13 G11061013 VETTIOZHINJA THOTTAM 540 555 0
14 G11061014 CHEMBRAKUNDA 476 484 0
15 G11061015 KATTIPPARA 652 695 0