Ward List of Kakkodi

# Ward Code Ward Name Males Females Others
1 G11047001 CHERUKULAM 729 770 0
2 G11047002 BADIROOR 851 928 0
3 G11047003 KOTTUPPADAM 856 970 0
4 G11047004 THEKKANNITHAZHAM 867 941 0
5 G11047005 CHELAPRAM 813 957 0
6 G11047006 KOTTAKKAL THAZHAM 729 874 0
7 G11047007 KOODATHUM POYIL 634 719 0
8 G11047008 PERINCHILA MALA 757 828 0
9 G11047009 KANNADICHALIL 666 726 0
10 G11047010 PADINJATTUM MURI 725 784 0
11 G11047011 KANIYARAKKAL 791 826 0
12 G11047012 VALAPPIL THAZHAM 740 794 0
13 G11047013 KIZHAKKUM MURI 843 1000 0
14 G11047014 KAKKATTU MALA 767 854 0
15 G11047015 KIRALOOR 868 966 0
16 G11047016 KAKKODI BAZAR EAST 770 872 0
17 G11047017 KAKKODI 703 758 0
18 G11047018 MOREEKKARA 725 810 0
19 G11047019 MOREEKKARA NORTH 820 871 0
20 G11047020 OTTATHENGU SOUTH 703 792 0
21 G11047021 OTTATHENGU 770 827 0