Ward List of Kayyur - Cheemeni

# Ward Code Ward Name Males Females Others
1 G14033001 KLAYIKKODE 475 553 0
2 G14033002 MUZHAKKOM 601 666 0
3 G14033003 KUKKOTTU 564 628 0
4 G14033004 KAYYUR 559 611 0
5 G14033005 CHERIYAKKARA 642 718 0
6 G14033006 POTHAVUR 480 559 0
7 G14033007 PALLIPPARA 378 426 0
8 G14033008 KUNDYAM 335 382 0
9 G14033009 CHANADUKKAM 523 608 0
10 G14033010 PATTOLI 514 634 0
11 G14033011 CHEEMENI 657 755 0
12 G14033012 CHALLUVAKKODE 864 963 0
13 G14033013 MUNDA 690 841 0
14 G14033014 CHEMBRAKANAM 597 644 0
15 G14033015 THIMIRI 515 628 0
16 G14033016 NALILAMKANDAM 611 715 0